filskeit (filskeit) wrote,
filskeit
filskeit

Індэкс пастоў, якія Фільскайт напісаў для by-mova

2011.05.16 Гасцёўня

2011.05.21 Васіль Вітка як перакладчык

2011.06.03 У часе

2011.06.10 У канцы, пад канец

2011.06.13 Просты

2011.06.22 Сярэдневякоўе

2011.06.27 Музычны груд

2011.07.11 Як вы сабе хочаце. Як ваша ласка.

2011.07.12 Анідзе, анічога

2011.07.13 Гамбургский счёт, по большому счёту

2011.07.18 Прыдурак

2011.07.19 На зыры

2011.07.20 Невялікі голад

2011.07.21 Купляць — набываць

2011.08.15 На пацеры місцюк

2011.08.19 Траціць, страціць, страчваць

2011.08.25 Падаплёка, падкладка

2011.09.01 «Акрэсленая» мова?

2011.09.05 Імпрэза

2011.09.07 Шматпавярховік

2011.09.10 Старонкі 28 і 29 «Сьвятое Біблі»

2011.09.20 Ці павінен слоўнік фіксаваць узус ці вучыць правільна ўжываць словы?

2011.09.21 Плацельшчык падаткаў

2011.09.30 Выгодная паслуга мабільнага аператара

2011.10.16 Як правільна чытаюцца літары беларускага алфавіта

2011.10.18 Смешныя маскоўскія словы

2011.10.24 Назоўнікі мужчынскага роду ў родным склоне

2011.10.25 Village that must not disappear

2011.10.26 Прахожы

2011.10.29 Замова, замовіць; заказ, заказаць

2011.11.01 Заплечнік

2011.11.02 Усе на перавыбары!

2011.11.03 Грамадская ўзнагарода за папулярызацыю беларускае мовы.

2011.11.05 Анлайн

2011.11.06 Бірыла М.В. Слоўнік націску ў беларускай мове. Мн.: Нар. асвета, 1992. - 143 с.

2011.11.09 Маладзёжны

2011.11.12 Член. Сябра

2011.12.03 Эрыхам Марыем Рэмаркам

2011.12.05 Брастаўчане

2011.12.06 Прынтаўт 1

2011.12.09 Прынтаўт 2

2011.12.11 Магчымасць

2011.12.12 Андэграўнд

2011.12.17 Сінтэтычныя формы дзеясловаў будучага часу незакончанага трывання

2011.12.20 Узяць грошы з пластыкавай карткі

2011.12.20 Снегавы балван, снегавая баба

2012.01.09 «Заручальны» ці «заручынны»?

2012.01.10 Показь (пойнтар)

2012.01.12 Уваходныя і выходныя званкі

2012.01.18 На працягу

2012.01.20 Цытата Пацюпы — каб не засталася незаўважанай

2012.01.23 Званіць, пазваніць

2012.01.25 Чышчанне — расчышчэнне

2012.02.15 Злучнік «ды і то»

2012.02.19 Перасмыкнуць (?) замок

2012.02.21 Дабрыдзень!

2012.02.21 Тузануць затворам

2012.02.24 Асноўныя формы самастойных (паўназначных) часцін мовы

2012.02.29 Работа

2012.03.03 Рабіць у калгасе

2012.03.04 Шрыфт першай паловы ХХ стагоддзя

2012.03.05 Зыход — канец

2012.03.07 Свяцільня

2012.03.11 «Орфографические ошибки в письме — как клоп на белой блузке» (Фаина Раневская)

2012.03.11 Пра паміранне моў (пераклад з англ.)

2012.03.13 Злучнік «бы»

2012.03.20 Пост пра суфіксальнае словаўтварэнне

2012.03.22 É, é — або Просты спосаб удасканаліць правапіс/алфавіт, не прыдумляючы нічога новага

2012.03.24 Ці ёсць у назоўніка «жыццё» форма паўкальнага ліку?

2012.03.24 Не суджана, не выпала

2012.03.27 Як вам лепш глядзіцца відэа на іншай мове — з субцітрамі ці з дубліраваннем?

2012.03.28 Адкрывальніцкі?

2012.04.03 Auf Wiederhören

2012.04.03 Ускрэсьці, ускрос (ускрэс), ускрысеньне

2012.04.06 Маркер сярэднеязычнасці для мяккіх зычных

2012.04.07 «Каля сэрца завіло»

2012.04.25 Бочка варэння і кош пячэння

2012.04.29 Адзнака, знак, метка

2012.04.30 Канечне

2012.05.09 Лецішча

2012.05.11 Летнішча

2012.05.20 «Будзьма ведаць (?) свой род»

2012.05.23 «Сцверджанне» і «сцвярджэнне» ў пяцітомным слоўніку беларускай мовы

2012.05.25 Спуск з цаны, спуск на бялетах

2012.05.25 Гэта варта працытаваць асобным пастом

2012.05.28 Сумнеў, сумнеўны

2012.05.30 Утаргоўка

2012.06.03 Казалось бы, при чём тут Ивар Осен?

2012.06.04 «Русско-белорусский словарь» Масква, 1953

2012.06.18 А ўсё ж такі беларуская мова — напаўмёртвая мова

2012.06.25 Першая кніга на новабеларускай мове?

2012.06.29 Раўнанне

2012.07.01 Пра формы імёнаў «Алесь», «Пятрусь», «Міхась» і падобныя

2012.07.11 Перапісвацца, перапіска

2011.07.13 Скрынка для смецця, сметніца

2012.07.16 Расказваць, апавядаць

2012.07.20 Напоўніцу

2012.07.20 Папоўніцы. Поўнаю губою, на поўную губу, на поўны рот... напоўніцу?

2012.07.29 Квіт, квіток, бялет, бялецік

2012.08.12 Дагавор, умова

2012.08.21 Супраціўленне

2012.08.23 Што, і газеты няма?

2012.08.23 Ходнікі

2012.09.04 «Крывіччына, крывічанін, крывіцкі» як «Беларусь, беларус, беларускі»

2012.09.05 Определиться с выбором — зрабіць выбар

2012.09.11 Міністэрства працы і сацыяльнай... засцярогі

2012.09.17 Іерархія слоўнікаў

2012.09.19 Брэш, дзірка, пралом

2012.09.25 Канчаткі пад націскам назоўнікаў у давальным і месным склонах множнага ліку

2012.11.22 «Адна культура — лек, другая — атрута» ©

2012.12.01 Устанавіць праграму

2012.12.01 Ці трэба размяжоўваць ведаць/знаць, зараз/цяпер, ці/або, цераз/праз [устанавіць/-ляваць...]?..

2012.12.04 Сёмушны, траецкі

2012.12.09 А ці ёсць такі (бясплатны) софт, каб ствараць слоўнікі

2012.12.11 Кіева-Пячэрская лаўра

2012.12.12 Асвячоны архірэем, уваскрэсенскі

2012.12.17 Адміністрацыйна-тэрытарыяльны падзел

2012.12.28 Захаванне «о» («ё») і «э» («е») не пад націскам у незасвоеных запазычаннях.

2013.01.04 Ананімны іміджборд

2013.01.14 Чаму «Мядзел», але «Мядзельскі раён»?

2013.01.15 Вура!

2013.01.22 Адмысловец

2013.01.23 Візітка, выдатны (а не выбітны), уклад

2013.01.27 Чаму вы аддаяце перавагу рэфармаванаму правапісу («наркамаўцы»)?

2013.03.05 Лічыльная (?) форма?

2013.03.08 Трэ’ было. Нішто іншае, як

2013.03.10 Наклейкі

2013.03.13 Гурт (музычная група)

2013.04.07 Belarusian, motherfucker! Do you speak it?!

2013.04.11 Мы ямо, мы дамо

2013.04.23 Беларусец

2013.04.24 Навуковец

2013.04.29 Атрута на мышы, шампунь на вошы

2013.05.06 На выплат

2013.05.06 Высе*ам, пасе*ам

2013.05.20 Right now, прямо сейчас

2013.05.22 Новая дыскусія на даўнюю тэму: «зараз» і «цяпер»

2013.05.29 Шмат чуў пра...

2013.06.16 Шпрэхэн Зі Беларусіш?

2013.06.18 Да поўначы

2013.06.29 Што, па-вашаму, важней для нацыі?

2013.07.02 Ці лічыце вы Святлану Алексіевіч прадстаўніцаю беларускай літаратуры?

2013.07.25 К тому же — апроч (апрача) таго

2013.07.29 Прэцэдэнт выдання з выкарыстаннем літары «é»?

2013.08.05 Ці ёсць розніца паміж «программой» і «приложением»?

2013.08.12 Ідыш, эксперымент

2013.08.14 Фанема [і]

2013.08.18 Ярасць

2013.08.22 Нарашчэнні

2013.09.18 Пяти­минутка ненависти

2013.10.17 Шрыфт на падставе статутаў ВКЛ

2013.10.18 Прыгатова, прыгатоўнік, стаяць на чале

2013.10.24 Анёл-абароньнік

2013.10.27 Даволі, канчальна

2013.10.28 Так жа

2013.10.30 Камчванства

2013.10.30 Напітак

2013.11.18 Аўтамыйня

2013.11.11 Відарыс

2013.11.17 Пад адрасам

2013.11.29 Колькананцаць, колькадзясят

2013.12.06 Вучэмася правільнае мовы. Лічнік

2013.12.08 Пра грошы (і пра коні)

2013.12.29 Свят, каляд

2014.01.11 Да пытання пра апазіцыю «é — е» ў пісьмовым маўленні

2014.01.16 Паводле слоў

2014.01.24 З гісторыі беларускай лацініцы

2014.01.28 Скарачэнне

2014.02.04 Іудаізм, Палесціна, яўрэй

2014.02.07 «Скажы мне як рускі чалавек рускаму чалавеку...»

2014.02.16 International phonetic alphabet

2014.03.01 Падарак

2014.03.19 Двукоссе

2014.03.21 «Падручнік крывіцкае (беларускае) мовы...»

2014.03.25 Цёмна-чырвоны колер

2014.03.26 Так сказаць

2014.03.31 Імёны Венгрыі

2014.04.19 «Хадзі сюды!», «Хадзеце сюды!», «Хадзем!», «Хадземце!»

2014.05.05 «Да чорта» vs. «к чорту»

2014.05.06 Духоўны

2014.05.06 Крывіцкі Райх

2014.05.11 «У одной моей подруги с её парнем...»

2014.05.18 Падатак на дабаўленую вартасць

2014.05.26 Станкевіч дазволіў (пра двукоссе)

2014.06.08 Дывізія страціла забітымі ста пяцідзесяці чатырох чалавек, Йемен

2014.06.21 У часе, значыцца. На працягу

2014.06.28 Асачыць, асочваць, адсачыць

2014.07.06 Гордасць

2014.07.11 Пагранічнік

2014.07.12 Чужаземец

2014.07.24 Дзеючы, дзейны, дзельны, дзейсны

2014.07.24 Гораўзыходнік

2014.07.24 Растлумачыць, вытлумачыць

2014.08.01 Чалавек з ненармальнымі схільнасцямі, *перверт

2014.08.10 Evangelion

2014.09.29 Zabicie na sławie

2014.10.06 «Слонь можа насіць пяцьдзясят, шасьцьдзясят і нават сто пудоў цяжару»

2014.10.13 Лігатура «ы»

2014.10.15 «Адметны», «адменны», а не «*адрозны»

2014.10.16 «Закачаешся» vs. «закачаешься»

2014.10.22 «Хэўра»

2014.11.29 Агульнанацыянальная дзяціная мова

2014.12.04 Надалей

2014.12.16 Запрашаем купляць

2014.12.18 Пра прыметнікі, ўтвораныя ад асноў на -а, неазначальнай формы дзеясловаў пры дапамозе суфікса -льн

2014.12.20 «Дзеяпрыкметы на -учы, -ючы і г. д. вельмі часта сустракаюцца ў гамонкавай мове»

2014.12.29 Прыслаць e-mail

2015.01.10 Канчацца, скончыцца, канчаць, скончыць
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic
    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 1 comment